MOHONLAH PINJAMAN PERUMAHAN ANDA SEKARANG, KENAPA PERLU MENYEWA, SEKIRANYA ANDA LAYAK MEMILIKI KEDIAMAN DI ATAS TANAH SENDIRI, IKUTI KAEDAH SEPERTI YANG DITERANGKAN DIBAWAH. ATAU HUBUNGI KAMI UNTUK TEMUJANJI, KAMI BERSEDIA MENERANGKAN PAKEJ INI SECARA TERPERINCI TANPA SEBARANG KOS, TAHUKAH ANDA BAHAWA KESEMUANYA INI DIURUSKAN SECARA PERCUMA TANPA MENGELUARKAN SATU SEN PUN ......APA TUNGGU LAGI... EMAIL-KAN ALAMAT ANDA UNTUK TEMUJANJI

Saturday, 29 December 2007

BAYARAN BALIK SECARA PERSENDIRIAN
Soalan:
Bagaimana caranya jika peminjam ingin membuat bayaran balik terus kepada Bahagian Pinjaman Perumahan Perbendaharaan?.

Jawapan:
a) Bayaran balik hendaklah dibuat dalam bentuk Deraf Bank atau Kiriman Wang sahaja atas nama "AKAUN PINJAMAN PERUMAHAN, PERBENDAHARAAN MALAYSIA".Wang tunai atau cek persendirian atau cek syarikat tidak diterima.
b) Setiap bayaran yang dibuat hendaklah dinyatakan :
Nombor akaun pinjaman perumahan
Nombor kad pengenalan lama dan baru peminjam
Alamat yang lengkap
Nyatakan bayaran balik untuk bulan berapa
Jika bayaran balik untuk menjelaskan tunggakan, sila nyatakan bulan-bulan tunggakan yang hendak diselesaikan .
c) Bayaran balik boleh dibuat samada melaui pos atau datang sendiri ke Seksyen Akaun. Tingkat 12 kiri,Blok 8,Kompleks Pejabat Kerajaan, Jalan Duta, 50592 Kuala Lumpur.
d) Sila pastikan bayaran balik diterima oleh Bahagian Pinjaman Perumahan tidak lewat dari 07hb pada setiap bulan.


BAYARAN BALIK SEMASA CUTI TANPA GAJI/SEPARUH GAJI
Soalan:
Perlukah peminjam membuat bayaran balik ansuran bulanan pinjaman perumahan Perbendaharaan semasa peminjam cuti separuh gaji atau cuti tanpa gaji kerana belajar atau mengikut suami/isteri ke luar negara atau hal-hal persendirian ?. Jika ia, bagaimanakah caranya peminjam boleh membuat bayaran balik ansuran itu ke Bahagian Pinjaman Perumahan, Perbendaharaan?.
Jawapan:
Peminjam hendaklah terus membuat ansuran bulanan bayaran balik pinjamannya itu semasa Cuti Separuh/Tanpa Gaji. Bayaran hendaklah dibuat dalam bentuk Wang Kiriman Pos atau Bank Draft sahaja, diatas nama `Akaun Pinjaman Perumahan, Perbendaharaan' dan hendaklah sampai ke Seksyen Akaun BPPP tidak lewat daripada 7hb. tiap-tiap bulan. Kegagalan peminjam membayar ansuran bulanan itu akan mengakibatkan peminjam diklasifikasikan sebagai Peminjam Ingkar.

BAYARAN BALIK SELEPAS TAMAT PERKHIDMATAN (ANGGOTA TENTERA)
Soalan:
Bolehkah peminjam (Anggota Tentera) yang telah tamat perkhidmatan meneruskan bayaran balik pinjaman perumahannya secara ansuran seperti semasa beliau masih berkhidmat ?.
Jawapan:
Peminjam hendaklah terus membuat bayaran balik ansuran bulanan pinjamannya itu semasa cuti tanpa gaji atau separuh gaji. Bayaran hendaklah dibuat dalam bentuk Deraf Bank atau Kiriman Wang Pos sahaja,atas nama " AKAUN PINJAMAN PERUMAHAN, PERBENDAHARAAN MALAYSIA" tidak lewat dari 07hb. pada setiap bulan.Kegagalan peminjam membayar ansuran bulanan pinjamannya akan mengakibatkan peminjam diklasifikasikan sebagai peminjam ingkar.

BAYARAN BALIK PEMINJAM YANG BERSARA WAJIB/PILIHAN
Soalan:
Adakah peminjam yang bersara pilihan sendiri yang pencen bulanannya belum dibayar oleh Bahagian Pencen, JPA perlu membuat bayaran balik ansuran pinjamannya ?.
Jawapan:
Ya, pesara pilihan sendiri yang belum dibayar pencen bulanan hendaklah membayar sendiri ansuran bulanan pinjamannya terus ke Bahagian Pinjaman Perumahan, Perbendaharaan. Bayaran hendaklah dibuat dalam bentuk Deraf Bank atau Kiriman Wang Pos atas nama "AKAUN PINJAMAN PERUMAHAN, PERBENDAHARAAN MALAYSIA" tidak lewat dari 07hb pada setiap bulan. Jika peminjam gagal membuat ansuran bulanan pinjamannya , peminjam akan diklasifikasikan sebagai peminjam ingkar.
Soalan:
Jika Ketua Jabatan lewat memaklumkan Bahagian Pinjaman Perumahan, Perbendaharaan bahawa peminjam telah bersara wajib/pilihan, adakah peminjam perlu menyelesaikan tunggakan bayaran balik pinjamannya ?.
Jawapan:
a) Sebaik-baiknya peminjam hendaklah menyelesaikan tunggakan bayaran balik tersebut sehinggalah Bahagian Pencen ,JPA mula melaksanakan Arahan Potongan Pencen. Ini adalah untuk mengelakkan apa-apa masalah dengan perlindungan gadaijanji jika sesuatu berlaku terhadap peminjam.
b) Sekiranya peminjam tidak menyelesaikan tunggakan-tunggakan tersebut,ianya akan diselesaikan apabila Bahagian Pinjaman Perumahan perbendaharaan mengeluarkan Arahan Potongan Pencen kelak dimana amaun yang tertunggak itu akan diselesaikan dengan melanjutkan tempuh APP itu bagi menampung tempuh yang tertunggak. Walaubagaimanapun perlulah diingatkan bahawa peminjam menanggung risiko jika tempuh lanjutan APP itu di luar tempuh perlindungan gadaijanji
Soalan:
Jika Bahagian Pencen, JPA tidak melaksanakan APP mengikut jadual yang ditetapkan atau Penyelesaian tunggakan yang tidak dipotong dari ganjaran seperti yang diarahkan dalam APP adakah peminjam (Pesara) perlu menyelesaikan sendiri amaun yang tertunggak ke Bahagian Pinjaman Perumahan Perbendaharaan ?.
Jawapan:
a) Sebaik-baiknya peminjam hendaklah menyelesaikan sendiri amaun yang tidak dibuat potongan oleh Bahagian Pencen, JPA itu terus ke Bahagian Pinjaman Perumahan Perbendaharaan.
b) Sekiranya peminjam tidak menyelesaikannya, Bahagian Pinjaman Perumahan Perbendaharaan akan meminta Bahagian Pencen , JPA menyelesaikan amaun yang tertunggak itu dengan melanjutkan tempuh APP bagi menampung tunggakan berkenaan.Walaubagaimanapun perlulah diingatkan bahawa peminjam menanggung risiko jika tempuh lanjutan APP itu adalah di luar tempuh perlindungan gadaijanji.

BAYARAN BALIK BAGI PEMINJAM YANG MEMILIH SKIM KWSP
Soalan:
Saya telah memilih Skim Mencarum KWSP dan tidak Skim Berpencen. Soalan saya:-
a) Bagaimana dengan kedudukan bayaran balik pinjaman perumahan saya selepas saya bersara apabila berumur 55 tahun kelak?.
b) Kalau saya bersara awal, bolehkah saya menguruskan bayaran balik bulanan seperti mana biasa?.
Jawapan:
a) Peminjam yang memilih skim KWSP dan telah bersara pada umur 55 tahun adalah dibenarkan untuk meneruskan ansuran bayaran balik bulanannya seperti biasa, iaitu dengan kadar 4%. Bayaran hendaklah dibuat terus ke Bahagian Pinjaman Perumahan,Perbendaharaan, dalam bentuk Deraf Bank atau Kiriman Wang Pos sahaja atas nama "AKAUN PINJAMAN PERUMAHAN, PERBENDAHARAAN MALAYSIA", tidak lewat dari 07hb. pada setiap bulan.
b) JPA telah memaklumkan bahawa peminjam yang memilih Skim KWSP selepas disahkan dalam jawatannya adalah tidak layak untuk menikmati kemudahan bersara pilihan. Dengan ini mana-mana peminjam yang memilih Skim KWSP selepas disahkan dalam jawatannya, jika meninggalkan perkhidmatan sebelum mencapai umur 55 tahun, adalah dianggap sebagai telah meletak jawatan. Notis tuntutan baki hutang secara sekaligus atas kadar pasaran mulai tarikh peminjam meninggalkan perkhidmatan akan dikeluarkan kepada peminjam. Jika peminjam gagal mematuhi notis tuntutan tersebut, tindakan undang -undang akan diambil.
UNTUK KETERANGAN SMS kami dengan menaip: CONTOH BANGLO{space}NAMA ANDA{space}ALAMAT EMAIL ANDA ke-0126723977

LATEST PROJECT


Created with Admarket's flickrSLiDR.

STATISTIC

PHOTO GALLERY STATISTIC

Statr for Flickr daily graph