MOHONLAH PINJAMAN PERUMAHAN ANDA SEKARANG, KENAPA PERLU MENYEWA, SEKIRANYA ANDA LAYAK MEMILIKI KEDIAMAN DI ATAS TANAH SENDIRI, IKUTI KAEDAH SEPERTI YANG DITERANGKAN DIBAWAH. ATAU HUBUNGI KAMI UNTUK TEMUJANJI, KAMI BERSEDIA MENERANGKAN PAKEJ INI SECARA TERPERINCI TANPA SEBARANG KOS, TAHUKAH ANDA BAHAWA KESEMUANYA INI DIURUSKAN SECARA PERCUMA TANPA MENGELUARKAN SATU SEN PUN ......APA TUNGGU LAGI... EMAIL-KAN ALAMAT ANDA UNTUK TEMUJANJI

Tuesday, 1 July 2008

JENIS VII (KERJA-KERJA UBAHSUAI RUMAH)

Permohonan kerja-kerja ubah suai rumah hanya dibenarkan kepada peminjam/penerima biaya ke atas pembelian harta pertama dan tiada tunggakan bayaran balik SPP/SPPI.
SPP/SPPI secara bersama tidak dibenarkan memohon ubahsuai rumah secara berasingan dan hendaklah dibuat secara serentak jika kedua-dua peminjam/penerima biaya ingin memohon ubahsuai rumah.
Amaun SPP/SPPI yang boleh dipohon adalah baki kelayakan semasa dengan amaun yang telah diambil atas pembelian harta pertama tidak termasuk insurans/takaful.
Borang permohonan hendaklah dikemukakan selepas lima (5) tahun daripada tarikh surat kelulusan bagi Jenis I dan V, manakala Jenis II dan III, lima (5) tahun daripada tarikh pengeluaran baucer bayaran 95% atau 100%.
Kos nilaian kerja-kerja ubah suai perlu mendapat penilaian oleh JPPH.
Kemudahan ini juga dibenarkan kepada peminjam/penerima biaya yang telah selesai hutang SPP/SPPI.
Permohonan kerja-kerja ubah suai rumah dibenarkan sekali sahaja dan tidak layak memohon SPP/SPPI bagi pembelian harta kedua.
Jika Hak Milik dicagarkan kepada bank/institusi kewangan selain daripada Kerajaan, kebenaran menanguhkan gadaian daripada bank/institusi kewangan berkenaan hendaklah diperoleh terlebih dahulu oleh peminjam/penerima biaya.
Kerja-kerja ubah suai rumah hanya dibenarkan setelah harta digadai kepada BPP jika Hak Milik Individu/Strata telah dikeluarkan bagi kes penyerahan hak.
Kerja-kerja ubah suai hanya boleh dimulakan setelah mendapat surat kelulusan
UNTUK KETERANGAN SMS kami dengan menaip: CONTOH BANGLO{space}NAMA ANDA{space}ALAMAT EMAIL ANDA ke-0126723977

LATEST PROJECT


Created with Admarket's flickrSLiDR.

STATISTIC

PHOTO GALLERY STATISTIC

Statr for Flickr daily graph